W dniu 20.01.2018 roku koleżanki ze Stowarzyszenia Polskie Diany wraz z koleżankami z okręgu tarnobrzeskiego skorzystały z zaproszenia Zarządu Koła Łowieckiego "Darz Bór" Zbydniów, które zorganizowało polowanie zbiorowe na bażanty i lisy w obodzie nr 8 PK.

Na zbiórce w łowisku o godz. 8:00 stanęło kilkanaście koleżanek z różnych regionów Polski. Dźwiękiem sygnału "Powitanie" oraz ciepłymi słowami uczestniczki polowania zostały powitane przez Zarząd koła. Prowadzący polowanie kol. Robert Jędral dokonał odprawy myśliwych, przypominając zasady bezpieczeństwa, poinformował nas o zaplanowanym przebiegu polowania, przedstawił kolegów myśliwych którzy w tym dniu pełnili rolę naganki oraz okazał psy myśliwskie biorące udział w polowaniu.

W zasadzie w każdym miocie koleżanki miały okazję wykazać się swoją skutecznością , ale niestety niektórym z nich zabrakło decyzji o strzale lub strzał okazał się nieskuteczny. Efektem polowania był pokot na którym leżał jeden lisa i jeden bażant kogut. Królową polowania została kol Monika Szymkiewicz która pozyskała lisa, V-ce Królową kol Małgorzata Żyła strzelczyni koguta natomiast Królową Pudlarzy została kol Joanna Lorenc. Wszystkie triumfatorki zostały udekorowane specjalnie przygotowanymi na tą okazję medalami, a pozostałe uczestniczki upominkami, dyplomami oraz pamiątkowymi znaczkami koła "Darz Bór". Polowanie odbyło się w bardzo miłej i koleżeńskiej atmosferze, przy ładnej pogodzie. Po otrąbieniu pokotu i zakończenia polowania odbyła się wspolna biesiada w domku myśliwskim Koła Łowieckiego "Darz Bór" gdzie Diany wręczyły podziękowania dla Zarządu Koła oraz kolegów, członków Koła za zorganizowanie polowania.

Zarząd Stowarzyszenia jeszcze raz bardzo dziękuję organizatorom polowania, sponsorowi upominków Sklep Myśliwski ''Dzik" w Tarnobrzegu jak również wszystkim koleżankom za tak liczne stawiennictwo, dyscyplinę oraz miłą atmosferę.

Darz Bór

Monika Szymkieiwcz