Tegoroczna XVI Gala Myśliwska zorganizowana przez PZŁ ZO w Przemyślu odbyła się 09.09.2018r. na terenie Parku Zdrojowego w Horyńcu Zdroju , połączona z 95-leciem PZŁ. Obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele Zdrojowym, oprawę muzyczną zapewnił chór myśliwski Knieja z Zamościa. Następnie uroczystym przemarszem  w asyście pocztów sztandarowych udano się do amfiteatru w  Parku Zdrojowym.

Gości powitał Prezes ZO w Przemyślu Adam Chmielowski, jak również Łowczy Okręgowy Tomasz Makarowski, który krótką prezentacją przybliżył znaczenie myśliwych w gospodarce łowieckiej.

Galę Myśliwską prowadził doskonale znany, nie tylko braci myśliwskiej, Przemysław Malec w asyście sygnalistów z zespołu SAN ZO PZŁ w Przemyślu  oraz Zespołu Szkół Leśnych w Lesku.

Gala była okazją do odznaczenia i wyróżnienia osób zasłużonych dla łowiectwa, miedzy innymi i Ja zostałam odznaczona medalem Św. HUBERTA.
Odbyło się również Ślubowanie Myśliwskie , nie zabrakło też pokazu psów rasy myśliwskiej jak również sokolnictwa.

Dla najmłodszych przygotowane były różne gry i konkursy ,strzelnice wirtualne i laserowe. Pośród tak wielu stoisk Kół Myśliwskich nie zabrakło pięknego zielonego namiociku Stowarzyszenia Polskie Diany , który napawał mnie dumą. Piękne miejsce , wspaniała atmosfera , smaczne jedzenie i wspaniali ludzie , tak mogę podsumować XVI Galę Myśliwską mojego okręgu.

Dziękuję koleżankom Marioli Parczyńskiej oraz Ani Jańczak za pomoc w zorganizowaniu stoiska.

Darz Bór

Małgorzata Żyła