2014_04_25_targi_wawaDiany ze stowarzyszenia zebrały się jak zwykle licznie na kolejnym spotkaniu, tym razem doskonałym miejscem okazały się być targi łowieckie, gdzie wspólnie zwiedzały stoiska wystawców z Polski i zagranicy. Nie obyło się również bez planów organizacyjnych na kolejne spotkanie w Płocku.

2014_03_15_walneDnia 15 marca 2014 r. w Sękocinie Starym koło Warszawy odbyło się Walne Zgromadzenie  Stowarzyszenia  Polskie Diany. Przewodniczącą zebrania była Katarzyna Sitnik Pirożyńska, sekretarzem Magdalena Królak. Omówiono sprawy bierzące stowarzyszenia i zaplanowano działania łowieckie na następny sezon uwzględniając przede wszystkim priorytetowo działalność na rzecz propagowania łowiectwa w okręgach. 
Koleżanka Ewa Maj pomysłodawczyni i koordynatorka  budowy pomnika Diany Wschowskiej została Honorowym Członkiem Stowarzyszenia Polskie Diany .

2014_01_11_niepolomice

Na zaproszenie pana S. Sennika Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie na terenie OHZ  Niepołomice odbyło się polowanie Dian. Królową polowania została kandydatka Marlena Kulas, wicekrólem polujacy gościnnie R. Sobejko, a miłośnikiem przyrody Mariola Parczyńska.

2013_11_08_wystawa

Parlamentarny Zespół do spraw Kultury i Tradycji Łowiectwa, z okazji jubileuszu 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego,  zorganizował w dniach 6-8 listopada 2013r. w gmachu Sejmu wystawę pt.: "Kultura i Tradycje Łowieckie". W środę tj. 6 listopada 2013r. podczas uroczystego otwarcia wystawy wręczone zostały odznaczenia Zespołu Parlamentarnego -  "Darz Bór" dla osób , których działania w sposób wyjątkowy przyczyniły się do krzewienia kultury łowieckiej. W tym roku przyznanych zostało 7 odznaczeń. Jedno z nich otrzymała kol. Ewa Maj, inicjatorka odtworzenia pomnika "Diany Wschowskiej".

2013_10_25_slupsk Polowanie Dian Słupskich w dniach 25-27 października, na które zaproszone były koleżanki ze Stowarzyszenia Polskie Diany.

 Przed polowaniem Diany gościły u kol. Ewy Gindy-Kopeć na bajkowej farmie "Hawaje"

 

2012_11_17pomorze

Polowanie odbyło się w dwóch kołach łowieckich, do których zaprosiły nas koleżanki : Ewa Dural i Basia Grynia. Oba rodzime łowiska naszych koleżanek były bogate w zwierzynę. W każdym miocie naszym oczom okazały się watahy dzików, a przede wszystkim chmary jeleni, nawet dwa razy byk paradował przed myśliwymi. Okazy były imponujące zarówno w sobotę jak i w niedzielę, a królową polowania była koleżanka Mariola Parczyńska- pozyskała 2 łanie i dzika. Piękne tereny, dużo zwierzyny, daniele, które bardzo urozmaicały łowisko. Niektóre z nas po raz pierwszy widziały daniele w naturalnym łowisku - rzadki to widok. 

2011_11_19niepolomice

Spotkanie w Niepołomickiej Kniei koordynowała i nadzorował koleżanka Hanna Kaczmarska, łowczyni RDLP Kraków. Uroczystą kolację i spotkanie w willi Ostoja przygotował nasz sympatyczny kolega Waldemar Smolki.